ПОКАЗНИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ РУКОПАШІ ГОПАК

Ігор КУКУРУДЗЯК

Анотація


Мета – визначити сукупність показників для контролю змагальної діяльності українського рукопашу гопак.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних матеріалів, порівняння, педагогічне спостереження.

Обговорення і висновки. Для аналізу змагальної діяльності українського рукопашу гопак потрібно враховувати класифікацію базової техніки, що містить основні компоненти, пов’язані із виконанням пересувань, ударів різної складності руками та ногами. Розподіл основних переcувань у класифікації базової техніки українського рукопашу гопак містить прямолінійні базові пересування, пересування з обертанням навколо своєї осі. Серед компонентів ударів ногою варто виокремити копняк (прямий та коловий), удари рукою – стусан уперед і гак, та окремим блоком варто розглядати борцівську техніку.

Ключові слова: рукопаш гопак, показники, змагальна діяльність, контроль.


Повний текст:

PDF

Посилання


Величкович М. Український рукопаш гопак у системі національних одноборств / Величкович Микола, Кукурудзяк Ігор, Пітин Мар’ян // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб наук. пр. – Вінниця, 2016. – Вип. 1. – С. 587–592.

Величкович М. Український рукопаш гопак : навч. посіб. / М. Величкович, Л. Мартинюк. – Львів : Ліга‑Прес, 2003. – 152 с.

Гачкевич А. Становлення і розвиток українських національних одноборств на сучасному етапі / Гачкевич А. // Слобожанський науково‑спортивний вісник. – 2007. – № 11. – С. 240–242.

Кукурудзяк І. Класифікація базової техніки українського рукопашу гопак / Кукурудзяк І. Величкович М., Пітин М. // Науковий часопис Нац. пед. ун‑ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково‑педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 9 (79) 16. – С. 55−60.

© Кукурудзяк І., 2017


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.