ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Катерина ЛАТИШЕВСЬКА, Соломія МИЛЬЧУК, Дзвенислава БЕРГТРАУМ

Анотація


Мета – порівняти фізичну працездатність та аеробні можливості спортсменів різних спеціалізацій.

Завдання: визначити фізичну працездатність (ФП) та аеробні можливості представників ігрових видів спорту та легкої атлетики.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, степ-тест за В. Л. Карпманом, визначення PWC 170 та МСК [2, 4].

Висновки. Фізична працездатність (РWC170) бігунів на середні дистанції є нижча, ніж у стрибунів у висоту та метальників списа. У гандболістів загальна фізична працездатність відповідає рівню кваліфікації спортсменів. Аеробні можливості бігунів на середні дистанції є вищими, ніж у метальників списа, стрибунів у висоту та гандболістів.

Ключові слова: тренувальний процес, фізична працездатність, аеробні можливості, максимальне споживання кисню.


Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко – Киев : [б. и.]. – 2005. – 46 с.

Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский,

И. А. Гудков. – Москва : Физкультура и спорт. – 1988. – 207 с.

Пярнат Я. П. Возрастно-половые стандарты (10–50 лет) аэробной способности человека : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 03.00.13 / Пярнат Я. П. – Москва, 1983.– 44 с.

Таминова И. Ф. Оценка аэробного энергообразования и уровня физической работоспособности по результатам велоэргометрии у высококвалифицированных спортсменов с разной направленностю тренировочного процесса / И. Ф. Таминова, Н. П. Гарганеева, И. Н. Ворожцова // Сибирский медицинский журнал. – 2008.– № 2. – С. 65–69.

© Латишевська К., Мильчук С., Бергтраум Д., 2017


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.