ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З КУЛАЧНОГО БОЮ В ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ СВІТІ

Вероніка ЛАХМАН, Оксана ГРЕЧАНЮК

Анотація


Мета – визначити основні правила проведення змагальної діяльності з кулачного бою в давньогрецькому світі.

Методи: використано загальнонаукові та історичні методи дослідження. Джерельну базу дослідження становили твори античних авторів, папіруси, лапідарні та нумізматичні знахідки, пам’ятки античного образотворчого мистецтва.

Ключові слова: давньогрецький світ, кулачний бій, правила поєдинків, ігри.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шанин Ю. В. Олимпия. История античного атлетизма / Ю. В. Шанин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 191 с.

Янзина Е. В. Античные спортивные единоборства в терминологическом, практическом и общекультурном аспектах [Электронный ресурс] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.14 / Е. В. Янзина. – Москва, 2003. – 291 с.

Arvanitis J. Pankration: The Unchained Combat Sport of Ancient Greece / J. Arvanitis. – Colorado : Paladin Press, 2015. – 161 p.

Gardiner E. N. Athletics of the ancient world/E. N. Gardiner. – Oxford : At the clarendon press, 1930. – 246 p.

Harris H. A. Greek athletes and athletics / H. A. Harris. – London: Hutchinson & CO, 1964. – 244 p.

Matsaridis C. Historical presentation of pankration from antiquity to its modern rebirth [Еlectronic resource]/Matsaridis C., Access mode: http://www.interesjournals.org/full-articles/historical-presentation-of-pankration-from-antiquity-to-its-modern-rebirth.pdf?view=inline

Plummer M. D. Athletics and games of the ancient greeks / Plummer M. D. – Cambridge : Lombard & Caustic, Printers, 1898. – 61 p.

Poliakoff M. B. Combat sports in the ancient world: competition, violence and culture / M. B. Poliakoff. – New Haven and London: Yale University Press, 1987. – 202 p.

Sweet W. E. Sport and recreation in ancient Greece. A Sourcebook with Translations / W. E. Sweet. – New York : Oxford University Press, 1987. – 281 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.