ПЕРМАНЕНТНА КОРЕКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО БАЛАНСУ МІЖ ОКРЕМИМИ КОМПОНЕНТАМИ АНАЕРОБНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ростислав ПЕРВАЧУК, Марія СИБІЛЬ, Віктор ШАНДРИГОСЬ

Анотація


Мета полягала в розробленні програми перманентної корекції індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням балансу між окремими компонентами анаеробного механізму енергозабезпечення.

Матеріали та методи досліджень. Упродовж експерименту здійснювали педагогічний та біохімічний моніторинг за удосконаленням спеціальної майстерності та станом систем енергозабезпечення. Також у дослідженнях застосовано велоергометричну пробу “Vita maxima”. Як біохімічні маркери анаеробного обміну використано креатинін (алактатний критерій), молочну кислоту (лактатний критерій). Для контролю за спеціальною фізичною підготовкою використано спеціалізовані контрольні тести.

Висновки. Наші дослідження створили базу експериментального обґрунтування гіпотези про те, що перманентно спрямований вплив на окремі ланки механізмів енергозабезпечення сприяє розширенню меж адаптації тієї з них, на яку вчинено вплив. Саме такий підхід дає змогу підвищувати швидкісно-силові можливості спортсменів та їх спортивну майстерність, долаючи індивідуальні генетичні обмеження, притаманні кожному спортсменові назагал.

Ключові слова: індивідуалізація, борці вільного стилю, анаеробний механізм енергозабезпечення, перманентна корекція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сазонов В. Характеристика чинників стомлення кваліфікованих спортсменів-єдиноборців / В. Сазонов // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту. – 2014. – № 29 (1). – С. 68–74.

Медведь А. В. Совершенствование годичного цыкла подготовки борцов высокой квалификации / А. В. Медведь, А. М. Шахлай, А. А. Медведь // Мир спорта. – 2009. – № 1. – С. 3–6.

Gierczuk D. Influence of training on anaerobic power and capacity of upper and lower limbs in young greco-roman wrestlers / Gierczuk D., Hubner-Woźniak E., Długołęcka B. // Biology of Sport. – 2012. – Vol. 29. – P. 235–239.

Lactate profile during Greco-Roman wrestling match / Hrvoje Karninčić, Zoran Tocilj, Ognjen Uljević, Marko Erceg // J. of Sports Science and Medicine. – 2009. – Vоl. 8. – P. 17–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.