МОНІТОРИНГ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ‑СПРИНТЕРІВ ЗА ВПЛИВУ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ПОКАЗНИКИ СИМПАТО‑АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ

Марія СИБІЛЬ, Ярослав СВИЩ, Володимир ТРАЧ

Анотація


Мета – виявити ефекти впливу штучної гіпоксії на компоненти симпато‑адреналової системи для забезпечення моніторингу підготовки легкоатлетів‑спринтерів.

Методи. У роботі використано педагогічні спостереження та педагогічний експеримент; біохімічні методи визначення екскреції катехоламінів; методи математичної статистики.

Висновки. Оптимізація співвідношення показників симпато‑адреналової системи забезпечила поліпшення показників фізичної працездатності легкоатлетів‑спринтерів, що зумовило переведення рівня натренованості в стійкий стан бойової готовності.

Ключові слова: моніторинг, штучна гіпоксія, легкоатлети‑спринтери, катехоламіни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ефективність застосування дихального апарата Фролова у підготовці кваліфікованих легкоатлетів‑спринтерів : а. с. / Я. С. Свищ, М. Г. Сибіль. – № 25079 ; опубл. 25.07.2008.

Сибіль М. Г. Вплив симпато‑адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок : автореф. дис. … канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / Сибіль Марія Григорівна ; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.