ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НА РУХОМИЙ ОБ’ЄКТ У СПОРТСМЕНІВ ЗА УМОВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ

Світлана ФЕДОРЧУК, Олена ЛИСЕНКО

Анотація


Метою дослідження було визначення особливостей реакції на рухомий об’єкт спортсменів високого класу за умов психоемоційного напруження у зв’язку із рівнем емоційного стану, ефективності психічної саморегуляції і типом вегетативного регулювання.

Методи. У дослідженні брали участь 14 спортсменів високого класу, які спеціалізуються у стрибках у воду. Для діагностики психофізіологічних властивостей НС спортсменів використовували комп’ютерний варіант методики РРО («Діагност‑1») [1, 2]. Тест Люшера використовували для оцінювання емоційного стану спортсменів, ефективності психічної саморегуляції, а також для оцінювання симпатичного чи парасимпатичного домінування в функціонуванні вегетативної нервової системи.

Висновок. Таким чином, ерготропне домінування відповідало більш високому рівню функціональних можливостей спортсменів за показниками РРО за умов психоемоційного напруження.

Ключові слова: спортсмени, психоемоційне напруження, реакція на рухомий об’єкт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дубровина З. Точность двигательной реакции как показатель функционального состояния центральной нервной системы / З. Дубровина, Л. Блинова, Л. Макарова // Физиология человека. – 1980. – Т. 6, №.6. – С. 1076–1084.

Шинкарук О. Влияние полового диморфизма и физических нагрузок на проявление нейродинамических свойств у спортсменов высокого класса / О. Шинкарук, Е. Лысенко // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 75–79.

Федорчук С. В. Характер реакції на рухомий об’єкт за умов психоемоційного напруження у зв’язку із структурою інтелекту людини‑оператора / С. В. Федорчук, Ю. П. Горго // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 180‑рiччю Київ. Нац. ун‑ту iменi Тараса Шевченка та 120‑рiччю вiд дня народження А. I. Ємченка. – Київ, 2014. – С. 156.

Федорчук С. В. Характер реакції на рухомий об’єкт за суб’єктивно комфортних умов у зв’язку із структурою інтелекту людини‑оператора систем стеження / С. В. Федорчук, Л. В. Чікіна, В. А. Трушина // Фізика живого. – 2014. – Т. 21, № 1/2.– С. 46–48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.