УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

Віктор ШАНДРИГОСЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК, Володимир ЯРЕМЕНКО, Микола ЛАТИШЕВ

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати чинну навчальну програму для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з вільної боротьби та визначити шляхи її удосконалення.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз нормативних документів, аналіз звітних документів.

Висновки. Основним документом, що регламентує навчально-тренувальний процес з вільної боротьби, є навчальна програма. Проведений аналіз чинної програми виявив, що навчальна програма потребує вдосконалення з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку виду спорту. Установлено шляхи удосконалення програми для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з вільної боротьби.

Ключові слова: вільна боротьба, дитячо-юнацькі спортивні школи, навчальна програма, навчально-тренувальний процес, етапи підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вільна боротьба: чоловіки, жінки : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / С. В. Латишев, В. І. Шандригось. – Київ : АСБУ, 2012. – 95 с.

Воробьев В. А. Основные научно-методические направления модернизации многолетней подготовки юных борцов / В. А. Воробьев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2009. – № 10 (56). – С. 18–21.

Латышев Н. Анализ выступлений и проноз на предстоящие соревнования сборной команды

Украины по вольной борьбе / Н. Латышев, В. Шандригось, О. Мозолюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2, кн. 1. – С. 102–107.

Латышев С. В. Система индвидуализации подготовки в вольной борьбе : монография / С. В. Латышев. – Донецк : ДонНУЭТ, 2013. – 375 с.

Панков В. А. К вопросу организации тренировочного процесса на этапах начальной подготовки в спортивной борьбе / В. А. Панков, И. Н. Гунько // Вестник спортивной науки. – 2008. – № 4. – С. 36–39.

Первачук Р. В. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи енергозабезпечення : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Первачук Р. В. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2016. – 19 с.

Яременко В. В. Формування техніки атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Яременко В. В. ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.