ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШЕЙПІНГУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Людмила ДРАПІНСЬКА

Анотація


Метою нашого дослідження є визначення відмінності системи шейпінгу від інших різновидів оздоровчих видів гімнастики та вивчення можливості застосування шейпінг-технологій в урочній формі занять з фізичного виховання вищих навчальних закладів I–II рівні акредитації.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної літератури.

Висновки. Шейпінг є самодостатньою системою удосконалення особистості, придатної для використання її під час проведення академічних занять з фізичного виховання студентської молоді. Виявлено, що для студенток вишів найбільш повно можливе застосування модифікованих шейпінг-програм. Водночас ці програми можна змінювати залежно від вимог навчальних програм вищих навчальних закладів.

Ключові слова: фізичне виховання, студентки, навчальний процес, шейпінг-технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Актуальні проблеми процесу фізичного виховання студентів / Іванна Боднар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 10–15.

Вовк В. М. Пути совершенствования физического воспитания студентов / Вовк В. М. – Луганск : ЗУГУ, 2000. – 176 с.

Гумен В. М. Застосування нетрадиційних та допоміжних засобів у фізичному вихованні вищих навчальних закладів України / В. М. Гумен, У. С. Шевців, Л. М. Драпінська // Materialy XII Mezinarodni vedecko-prakticka konference "PREDNI VEDECKE NOVINKY – 2016". – Praha, 2016. – Dil 2. – P. 11–16.

Гумен В. Шейпінг-програма для урочних занять з фізичного виховання студенток / Василь Гумен // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2006. – № 7. – С. 19–23.

Ивлиев Б. К. Организационно-педагогические основы развития и технологии шейпинга в России : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ивлиев Борис Константинович. – Москва, 2006. – 231 c.

Крапівіна К. О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури : [монографія] / К. О. Крапівіна, О. В. Мусієнко. – Львів : ЛНУ, 2006. – 300 с.

Линець М. Шейпінг у системі фізичного виховання студенток / Михайло Линець, Василь Гумен, Сергій Гордійчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 134–137.

Скидан Г. Методична спрямованість фізкультурно-оздоровчих занять шейпінгом зі студентками / Г. Скидан, С. Савдалев, Є. Врублевський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 4. – С. 65–72.

Шанкина В. В. Новые физкультурно-спортивные виды. Шейпинг : [учеб. пособие] / Шанкина В. В. – Рязань : Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2006. – 64 с.

Шевців У. Різновид фітнесу на уроках фізичної культури зі школярками старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / Уляна Шевців, Ірина Грабовська // Спортивна наука України. – 2015. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viewFile/336/325. – ISSN 1993–5757.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Шевців Уляна Станіславівна. – Львів, 2009. – 234 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.