СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Марина ЗАХАРЧЕНКО

Анотація


Мета дослідження – визначити соціокультурні чинники гендерного підходу у фізичному вихованні.

Завдання дослідження – на основі аналізу літературних джерел проаналізувати соціокультурні чинники гендерного підходу у фізичному вихованні.

Висновки. Отож, можна зробити висновок, що тоді як хід науковихрухався від розуміння статі до категорії статі і нарешті поняття гендеру більшість соціальних відносин керується зворотною логікою: від сприйняття певного гендерного образу, до його однозначної ідентифікації з певною статтю як категорією зприпущенням про відповідність їм анатомо­фізіологічних тілесних ознак.

Ключові слова: гендерний підхід, соціум, фізичне виховання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берн Ш. Ґендерная психология / Ш. Берн. – Санкт­Петербург : Прайм­Еврознак, 2001.

Кіммел М. Гендероване суспільство / М. Кіммел – Київ : Сфера, 2003.

Кон И. Пол, гендер и сексуальность / Кон И. // Лунный свет на заре. – 2 изд. – Москва, 2002.

Круцевич Т. Ю. Формування фізичної культури студентів у системі вищої освіти / Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2, – С. 78–82.

Лорбер Д. Пол как социальная категория / Д. Лорбер // Thesis. – 1996. – № 6.

Марченко О. Ю. Гендерні відмінності ставлення школярів до фізкультурно­спортивної діяльності / О. Ю. Марченко // Педагогіка, психологія та медико­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 10 – С. 41–45.

Основи теорії ґендеру : навч.посіб. – Київ : К. І.С., 2004. – 536 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.