МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ДОЗВІЛЛІ ШКОЛЯРІВ

Анна КІНДЗЕРА, Іванна БОДНАР

Анотація


Мета – визначити види діяльності, яким приділяють найбільше часу на дозвіллі учні, та місце фізичної активності під час вільного часу школярів.

Завдання – виявити види дозвілля, характерні для учнів середнього шкільного віку та визначити місце фізичної активності в ньому.

Методи: методи аналізу, узагальнення даних спеціальної літератури та емпіричних даних, опитування (анкетування). Було опитано 320 учнів середнього шкільного віку м. Львова.

Висновки. Більшість школярів проводять своє дозвілля пасивно, перед монітором, що знижує їх рівень фізичної активності. Школа не може забезпечити необхідного рівня фізичної активності школяреві, тому надзвичайно важливим є те, як дитина проводить свій вільний час, проте тільки незначна частка школярів проводить свій час після школи активно.

Ключові слова: фізична активність, школярі, дозвілля.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку / Іванна Боднар // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 2. – С. 257–264.

Давидова Т. М. Формування культури здорового способу життя школярів як одна з ключових проблем сучасного загальноосвітнього навчального закладу / Давидова Т. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 10. – С. 18–23.

Кравченко Н. Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку / Наталія Кравченко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 108–111.

Ріпак М. Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами / Мар’яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 127–132.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.