ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СКІФО-САРМАТСЬКИХ ПЛЕМЕН

Василь КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Анотація


Мета – дослідити особливості фізичної культури кіммерійських, скіфських, сарматських племен у період з IX ст. до н. е. по IV ст. н. е.

Методи дослідження. У роботі використано загальнотеоретичні та історичні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, елементи системно-структурного аналізу, вивчення й узагальнення літературних джерел, історичний метод, порівняльно-історичний метод, метод екстраполяції, метод комплексного дослідження історичних джерел.

Висновки. Фізична культура в скіфо-сарматських племен мала переважно військово-прикладний характер. Причому військово-фізичну підготовку, згідно з Геродотом та даними археологічних розкопок, проходили не лише чоловіки, а й жінки. Ця система базувалася на навчанні навичок володіння різноманітною зброєю, їзди верхи та розвитку фізичних якостей необхідних для успішного ведення бойових дій.

Військово-фізичне виховання відігравало важливу роль у житті племен скіфо-сарматської доби на всіх етапах розвитку, про що свідчать дослідження курганних захоронень, які містять значну кількість озброєння (луки зі стрілами, мечі, наконечники списів). Одним із основних видів діяльності кіммерійців, скіфів, сарматів були загарбницькі війни, що засвідчує значна кількість літературних джерел [3; с. 24].

Отже, наприкінці І тис. до н. е. – IV ст. н. е. у межах розвитку культури кіммерійських, скіфських і сарматських племен відбувається подальше збагачення, удосконалення та поява нових елементів фізичної культури на праукраїнських землях.

Ключові слова: скіфо-сарматські племена, фізична культура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н. е.). – Ленинград, 1974. – 77 с.

Геродот. Історії в 9-ти книгах/пер. А. О. Білецького – Київ : Наукова думка, 1993. – 571 с.

Шрамко Б. А. Из истории скифского вооружения / Б. А. Шрамко // Вооружение скифов и сарматов. – Київ, 1984. – С. 22–39.

Симоненко О. В. Сармати / Симоненко О. В. // Древня історія України. – Київ, 1994. – С. 137–156.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.