ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лілія НАЗАРКЕВИЧ

Анотація


Метою нашого дослідження є виявлення теоретико-методичних аспектів проведення фізкультурно-оздоровчих занять плаванням для дітей молодшого дошкільного віку.

У ході дослідження використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; соціологічні (анкетування); методи математичної статистики.

Висновки. За допомогою аналізу відповідей провідних інструкторів з плавання в ДНЗ ми визначили напрями вдосконалення структури і змісту побудови занять та необхідність розроблення нової програми фізкультурно-оздоровчих занять плаванням для дітей молодшого дошкільного віку.

Ключові слова: плавання, рухливі ігри, фізкультурно-оздоровчі заняття, молодший дошкільний вік, респонденти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Еремеева Л. Ф. Программа обучения плаванню детей дошкольного возраста : метод. пособие / Л. Ф. Еремеева. – Санкт-Петербург : Детство-ПРЕСС, 2005. – 112 с.

Литовченко Г. О. Плавання : навч. посіб. / Г. О. Литовченко. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. – 121 c.

Носарчук Л. М. Плавання : навч.-метод. посіб. / Л. М. Носарчук, Б. Д. Розпутняк, С. А. Савчук ; ред. О. Гордіюк. – Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т., 2011. – 139 c.

Осокина Т. И. Обучение плаванию в детском саду : кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.