НЕОБХІДНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Олександр ПОПРОШАЄВ

Анотація


Мета дослідження – визначити місце навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти під час інтеграції ВНЗ України в загальноєвропейський освітній простір.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати чинні нормативно­правові акти, щоб визначити державну політику в цьому питанні.
  2. Сформулювати головні завдання та позначити пріоритетні напрями діяльності кафедр фізичного виховання в нових умовах діяльності та обґрунтувати ефективність їх функціонування.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової і методичної літератури.

Ключові слова: фізичне виховання, система освіти, реформування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Мунтян В. С. Фізичне виховання у контексті положень нового закону України «Про вищу освіту» / В. С. Мунтян, В. І. Пліско // Вісник Чернігів. нац. пед. ун­ту. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 222–226.

Попрошаєв О. В. Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір [Електронний ресурс] / О. В. Попрошаєв, О. А. Білик, М. В. Островський // Спортивна наука України. – 2015. – № 2. – С. 36–43.

Попрошаєв О. В. Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти [Електронний ресурс] / О. В. Попрошаєв, В. С. Мунтян, М. В. Островський // Спортивна наука України. – 2016. – № 3. – С. 3–8.

Якименко Ю. І. Якість освіти – головний принцип Болонського процесу / Ю. І. Якименко // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу. – Київ : Вид­во Європ. ун­ту, 2004. – С. 27–29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.