СПІВВІДНОШЕННЯ ШВИДКОСТІ РЕАГУВАННЯ ДО РІВНЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Андрій СОЛОМОНКО

Анотація


Мета – визначити взаємозв’язок та вплив різних видів рухових реакцій студентів на вибір виду спорту або форм рухової активності.

Завдання:

  1. Узагальнити наявний досвід з цієї проблематики в іноземній та вітчизняній літературі.
  2. Встановити співвідношення типологій реакцій студентів до окремих рухових здібностей.

Методи:

  1. Нейрохронометрія показників рухових реакцій.
  2. Тестування показників рухових здібностей.
  3. Аналіз літературних джерел.
  4. Математична статистика.

Висновки:

  1. Підсумовуючи одержані дані, можна передбачити, що у вправах на загальну швидкість час реагування є вирішальним, тому кращі передумови мають студенти з нормальним часом реагування. У вправах на витривалість кращі показники зафіксовано в студентів нормального або антиципаційного типу реагування.
  2. Студенти з перевагою показників типу антиципації рухових реакцій значно перевищують інші типи в силі і спритності, а найгірші показники виявлено в студентів екстенсивного типу реагування.
  3. Вимірювання показників різних типів рухових реакцій у практичній роботі можна застосовувати при відборі студентів до занять у спортивних секціях спільно з іншими методами.

Ключові слова: нейрохронометрія, рухові реакції, контрольні тестування.Повний текст:

PDF

Посилання


Келлер В. С. Исследование динамики двигательных реакций спортсменов-единоборцев сборной команды СССР в период подготовки и участия во второй олимпийской неделе в Мехико / В. С. Келлер // Кибернетика и спорт. – Москва, 1968.

Krrasl Y. Vplyv reakčnej rýchlosti na kvalitu motorového školských detí / Yaromir Krrasl. – 1989. – № 2.

Скорость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportwiki.to/Скорость_ (двигательное_физическое_качество).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.