ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ганна ТАМОЖАНСЬКА

Анотація


Мета – обґрунтувати напрями поліпшення стану здоров’я студентської молоді.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел; вивчення передового досвіду викладачів з фізичного виховання вищих навчальних завкладів і тренерів шляхом бесід і спостережень; педагогічне тестування.

Висновки. Аналіз матеріалів літературних джерел та практичного досвіду провідних фахівців дає змогу стверджувати, що резерви вирішення проблеми поліпшення стану здоров’я студенток слід шукати в оптимізації системи фізичного виховання вищих навчальних закладів

Ключові слова: здоров’я, студентська молодь.


Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту : навч. посіб. / Г. Л. Апанасенко, С. О. Михайлович. – Ужгород : [б. в.], 2004. – 144 с.

Футорний С. М. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Футорний Сергій Михайлович. – Київ, 2015. – 43 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.