МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВПРАВ НАСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Олена ТВЕРДОХЛІБ

Анотація


Мета – визначити методи реконструкції психосоматичних вправ трипільської культури.

Методи: гоніометрії, математичної статистики, аналіз даних інформаційних джерел, експресивної міміки, візуальний, біомеханічний і кластерний [1, 2].

Результати. Біомеханічні і психічні показники поз та міміки у медицині, фізичній культурі і спорті характеризують психосоматичний стан і техніку вправ, тому була припущена можливість їх використання у реконструкції техніки психосоматичних вправ трипільської культури.


Ключові слова:
техніка, психосоматичні вправи, трипільська культура.
В результаті дослідження антропоморфних зображень трипільської культури виявлено, що психосоматичні вправи, практикували у різних місцях періоду її існування особи різної статі, віку, статури, будови і декору тіла, вдягнені і оголені у певному психоемоційному стані з певною мімічною експресією і вербально-звуковим супроводом, у статичних і динамічних позах стоячи і сидячи, одиночно і у гурті. Біомеханічні показники положень сегментів тіла та мімічна експресія дозволяють реконструювати техніку психосоматичних вправ трипільської культури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біомеханіка спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з фіз. виховання і спорту / А. М. Лапутін [та ін.] ; заг. ред. А. М. Лапутіна. – Київ : Олімпійська література, 2001. – 318 с.

Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 464 с.

Monah D. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Muzeul de Istoriу Piatra-Niamţ / Dan Monah. – Piatra-Niamţ, 1997. – 264 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.