РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНО-РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 5–9 КЛАСІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З СУГЛОБОВИМИ ПРОЯВАМИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

Роксолана ТИМОЧКО-ВОЛОШИН, Володимир ТРАЧ

Анотація


Мета визначити рівень АРМ учнів спеціальних медичних груп (СМГ) 5–9 класів сільських шкіл Львівської області з СПДСТ.

Методи: аналіз літературних джерел, антропометричні, фізіометричні методи досліджень, методи математичної статистики.

Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено, що загальний рівень адаптаційно˗резервних можливостей учнів спеціальних медичних груп 5–9 класів сільських шкіл Львівської області з суглобових проявів дисплазії сполучної тканини є низьким. Це свідчить про незадовільні адаптаційні процеси і потребує розроблення заходів (програми) підвищення функціональних можливостей організму цієї категорії дітей.

Ключові слова: здоров’я, адаптація, спеціальні медичні групи, дисплазія сполучної тканини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гозак С. В. Морфофункциональное состояние школьников и его зависимость от организации физического воспитания / С. В. Гозак, Е. Т. Елизарова // Медицинский альманах. – 2013. – № 6 (30). – С. 156–159.

Полька Н. С. Скринінгова оцінка адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку : метод. рек. / [Н. С. Полька та ін.]. – Київ, 2013. – 22 с.

Тимочко-Волошин Р. Поширеність суглобових проявів дисплазії сполучної тканини у дітей середнього шкільного віку сільських шкіл Львівської області / Р. Тимочко-Волошин // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2016. – Вип. 3 К 2 (71) 16. – С. 325–328.

Фізичне виховання і здоров’я : навч. посіб. / [О. Д. Дубогай та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 270 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.