ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Валерія ТИЩЕНКО, Ганна СТРАКОЛИСТ

Анотація


Мета роботи – проаналізувати зміну показників вегетативного статусу студентів Запорізького національного університету у період сесії та його вплив на рівень розумової працездатності.

Під час семестру та в період сесії обстежено 112 студентів ЗНУ. Обстежених розподілено за вегетативним статусом на 3 групи: ейтоніки, ваготоніки, симпатотоніки.

Методи. При вивченні ШВСП проаналізовано стандартні показники. Діагностичний інтегральний коефіцієнт (ДІК) обчислено за методом, що вказано в патенті на корисну модель [2].

Висновки. Використання шкірних викликаних симпатичних потенціалів з обчисленням діагностичного інтегрального коефіцієнта у студентів Запорізького національного університету мало високу інформативність щодо оцінки функціонального стану ВНС та його впливу на рівень розумової працездатності.

Ключові слова: студент, вегетативний статус, викликані шкірні симпатичні потенціали.


Повний текст:

PDF

Посилання


Одинак М. М. Вызванные кожные вегетативные потенциалы : метод. руководство / М. М. Одинак, С. А. Котельников, Е. Б. Шустов. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 21–22.

Спосіб оцінки вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу I стадії : патент 102048 Україна, МПК (2015.01) А61 В 5/00, А61 В 5/0488 / В. І. Кривенко, Т. Ю. Гриненко, О. В. Ромалійська, Є. С. Якименко. – № u201504120 ; заявл. 28.04.2015 ; опубл. 12.10.2015 ; Бюл. № 19.

Симоненко Г. Г. Стан автономної регуляції серцевої діяльності в студентів НМУ / Г. Г. Симоненко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 60–65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.