ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ТАНЦЯМИ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У ДІВЧАТ ВІКОМ 14–15 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ В ОЗДОРОВЧИХ ГРУПАХ

Андрій ФЕДОРЯКА

Анотація


Мета дослідження – експериментально обґрунтувати систему занять, що сприяють розвиткові гнучкості в дівчат віком 14–15 років, які займаються спортивними танцями в оздоровчих групах.

Завдання дослідження:

  1. Визначити рівень розвитку гнучкості в дівчат віком 14–15 років.
  2. Визначити ефективність застосування вправ на розвиток гнучкості в дівчат віком 14–15 років.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Висновки. Отримані результати свідчать про ефективність розробленої системи занять, що сприяють розвиткові гнучкості в дівчат віком 14–15 років, які займаються спортивними танцями в оздоровчих групах.

Ключові слова: спортивні танці, розвиток, гнучкість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Базарова Н. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения : учеб. пособие /

Н. П. Базарова, В. П. Мей. – Москва : Планета музыка, 2010. – 239 с.

Миллер Е. Б. Упражнения на растяжку. Простая йога везде и в любое время / Е. Б. Миллер,

К. Блекмен. – Москва : Фаир-пресс, 2000.

Путинцева Е. В. Начальная подготовка в спортивных танцах : учеб. пособие / Е. В. Путинцева, Г. Н. Пшеничникова. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2010. – 148 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.