ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ВІКОМ 15–17 РОКІВ

Людмила ФІЛЕНКО, Ігор ФІЛЕНКО, Олена ЦЕРКОВНА, Юрій ПЕТРЕНКО

Анотація


Мета дослідження – виявлення оптимальних засобів фізичного виховання учнів старших класів та учнівської молоді з урахуванням сучасних інформаційних технологій.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; антропометричні методи; контрольні випробування; функціональні проби; методи інформаційного моделювання та програмування; методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 486 осіб.

Висновки. Установлено можливість залучення інформаційних технологій у процес фізичного виховання учнівської молоді для того, щоб пояснити досліджуваним, які саме фактори слід ураховувати для гармонічного розвитку особистості під впливом фізичних вправ. Розроблено комп’ютерну програму «Фізичне виховання», яка є базою даних і призначена для викладачів та вчителів фізичної культури.

Ключові слова: фізичне виховання, учні, студенти, комп’ютер, програма.


Повний текст:

PDF

Посилання


Теоретические основы построения оценки физического развития и состояния физического здоровья обследуемого контингента / В. С. Ашанін, С. С. Пятисоцькая, В. А. Друзь, Е. А. Задорожная, А. Н. Литвиненко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 2. – С. 131–137.

Кашуба В. О. К вопросу использования инновационных технологий здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания / В. О. Кашуба, С. М. Футорний, М. В. Дудко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 8. – С. 28–32.

Спорт и искусство как единое проявление психофизических возможностей человека / Ж. Л. Козина, С. С. Ермаков, А. В. Козин, С. В. Козин, А. А. Костырко // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2016. – № 3. – С. 52–60.

Круцевич Т. Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів / Тетяна Круцевич, Наталія Пангелова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 73.

Масляк І. П. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах / І. П. Масляк, М. А. Мамешина, В. А. Жук // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 3 (47). – С. 52–57.

Москаленко Н. В. Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку / Н. В. Москаленко, Д. С. Єлісєєва // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2014. – № 118 (3). – С. 189–192.

Філенко І. Ю. Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10–11 років під впливом занять регбі – 5 / І. Ю. Філенко, Л. В. Філенко, А. А. Мартиросян // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 53–58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.