СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Віра БУДЗИН, Оксана ГУДЗІЙ, Наталія ЖАРСЬКА

Анотація


Мета дослідження – обґрунтувати сучасні підходи до методики відновно-корекційного процесу для дітей з церебральним паралічем (ЦП) в умовах спеціальних шкіл.

Завдання дослідження: на основі аналізу наукових та методичних джерел дослідити стан цієї проблеми; визначити показники рухових функцій та психоемоційної сфери дітей з ЦП; удосконалити та експериментально перевірити ефективність запропонованої методики.

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічні; медикобіологічні; психологічні; методи математичної статистики.

Висновки. Отже, результати дослідження дають змогу стверджувати, що сучасні підходи до методики відновно-корекційного процесу для дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи із залученням самостійних занять фізичними вправами є ефективними.

Ключові слова: церебральний параліч, діти, методика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бандуріна К. Фізична реабілітація дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : метод. рек. / Катерина Бандуріна. – Запоріжжя : [Вид-во Класичного приватного ун-ту], 2009. – 102 с.

Гримуніна Н. Ю. Адаптивна фізкультурно-спортивна корекція стато-моторних та вегетативних порушень у дітей, хворих на церебральний параліч / Н. Ю. Гримуліна // Медичні перспективи. – 2014. – Т. 9, № 1. – С. 96–99.

Козявкин В. И. Детские церебральные параличи. Медико- психологические проблемы : [монография] / Козявкин В. И., Шестопалова Л. Ф., Подкорытов В. С. – Львів: Укр. технології, 2014. – 142 с. – ISBN 966-7292-41-Х.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.