ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ В ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Михайло ДМИТРУК, Віра РОКОШЕВСЬКА

Анотація


Мета і завдання. Визначити типові порушення функції ходьби залежно від локалізації мозкового інсульту. Проаналізувати та визначити основні причини типових порушень функції ходьби.

Методи: аналіз наукової та методичної літератури.

Обговорення і висновки. Аналіз наукової та методичної літератури дав змогу виявити такі основні причини порушень функції ходьби: атонію та спастичність м’язів, позу Верніке–Манна, атаксію, геміплегію, геміпарез, хореоатетоз, тремор.

Ключові слова: спастика, інсульт, геміпарез.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берштейн Н. А. Физиология движений и активность / Берштейн Н. А. – Москва : Медицина, 1990. – 494 с.

Діагностика, комплексне лікування, реабілітація, прфілактика і організаційні заходи з питань церебрального інсульту : навч.-метод. посіб. – Київ, 2005. – 72 с.

Завалишин И. А. Спастичность / Завалишин И. А., Бархатова В. П. // Журнал невропатологи и психиатрии. – 1986. – № 4. – С. 532–536.

Иващенко Е. Н. Социально-гигиенические аспекты инвалидности вследствие травм различных локализаций и потребность инвалидов в медико-социальной помощи : автореф. дис. … канд. мед. наук / Иващенко Е. Н. – Москва, 1994. – 33 с.

Лунев Д. К. К клинике и патофизиологии нарушений мышечного тонуса при мозговом инсульте / Лунев Д. К. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1966. – № 12. – С. 1751–1758.

Скворцова В. И. Ишемический инсульт: патогенез ишемии, терапевтические подходы / В. И. Скворцова // Неврологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 4–9.

Wolfe C. D. A. The impact of stroke / C. D. A. Wolfe // Brit. Med Bull. – 2000. – Vol. 56, N 2. – P. 275–286.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.