ГЕОПРОСТОРОВЕ ПОШИРЕННЯ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Павло КУЧЕР, Іван ВОЛОШИН

Анотація


Мета та завдання дослідження. Вивчити геопросторове поширення історико-архітектурних пам’яток Волинської області та відобразити їх на картосхемі. Розрахувати відсоткове співвідношення та коефіцієнти насиченості.

Методи дослідження: картографічний, статистичний, аналіз літературних джерел.

Обговорення і висновки. Як підтверджують розрахунки пам’ятки історії та архітектури у Волинській області розміщені нерівномірно. Найбільша їх кількість зосереджена у Володимир-Волинському, Ковельському, Луцькому, Горохівському районах, що пов’язано із великим освоєнням південної території. Така кількість пам’яток історії та архітектури свідчить про значний потенціал для розвитку різних видів туризму.

Ключові слова: геопросторове поширення, історико-архітектурний туристичний регіон, історико-архітектурна пам’ятка.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бордун О. Ю. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України / О. Ю. Бордун, С. В. Білоус // Економіка. Управління.

Інновації. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_1_9.

Вишневська Г. Г. Регіональні особливості архітектурно-туристичних пам’яток України / Г. Г. Вишневська // Матеріали зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне, 2011. – Вип. 17, т. 2. – 6 с.

Скабара Р. М. Передумови та перспективи розвитку музейного туризму у Львівській області / Р. М. Скабара // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 133–136.

Україна інкогніто [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikilovesmonuments.org.ua/listy_pamiatek/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.