КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АКВАРЕКРЕАЦІЄЮ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЮНАКІВ ВІКОМ 16–17 РОКІВ

Віра ПІДГАЙНА

Анотація


Мета – дослідити вплив фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів акварекреації на показники фізичного стану юнаків віком 16–17 років.

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, фізіологічні, педагогічні, психологічні методи дослідження, методи математичної статистики.

Висновки. Узагальнюючи зазначене, можна зробити висновок, що отримані позитивні зміни показників фізичного стану підтверджують ефективність запропонованої нами програми з використанням засобів аква-рекреації. Запропонована програма може бути рекомендована до використання в процесі організації рекреаційної діяльності молоді.

Ключові слова: акварекреація, дозвілля, юнаки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Aндрєєвa О. В. Хaрaктеристикa бaзових кaтегорій фізичної рекреації / О. В. Aндреєвa // Педaгогікa, психологія тa медико-біологічні проблеми фізичного виховaння і спорту. – 2009. – № 9. – С. 7–11.

Блaгій О. Л. Рекреaтивні зaняття як чинник формувaння дозвільної культури / О. Л. Блaгій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – № 1. – С. 3–7.

Єременко Н. Хaрaктеристикa водних видів спорту як зaсобів оздоровлення / Нaтaлія Єременко // Проблеми aктивізaції рекреaційно-оздоровчої діяльності населення: мaтеріaли VIII Всеукр. наук.-прaкт. конф. з між нар. учaстю (Львів, 16–17 лютого 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 216–219.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.