ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Галина ПУТЯТІНА

Анотація


Мета – обґрунтувати організаційний механізм державної політики щодо оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення.

Методи: аналіз літературних джерел та документів, системний аналіз.

Обговорення і висновки. Держава створює умови до оздоровчої рухової активності, що зумовлює модернізацію й активізацію реформаційних процесів збалансованого розвитку фізичної культури та спорту.

Ключові слова: державна політика, організаційний механізм, оздоровчо-рекреаційна рухова активність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. В. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування / М. В. Дутчак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 44–52.

Жданова О. Форми залучення населення до рухової активності / Ольга Жданова, Любов Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 208–214.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/42/2016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.