СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Мар’яна РІПАК

Анотація


Мета – вивчення та узагальнення даних літератури щодо стану та проблем залучення дорослих жінок до рухової активності.

Методи: аналіз і узагальнення літератури, методи теоретичної інтерпретації.

Висновки. Рівень залучення дорослих жінок до різних видів рухової активності є недостатнім (лише 3 % жінок регулярно займаються фізичними вправами). Недостатня кількість вільного часу є одним із чинників, що перешкоджають жінкам займатися фізичними вправами.

Ключові слова: жінки, рухова активність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно-оздоровчою діяльністю / Мирослава Данилевич, Юлія Ісаєва // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 220–223.

Кириленко О. Проблеми залучення жінок до спортивної активності / О. Кириленко, Р. Волинець // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези доп. IV Міжнарод. наук. конгр. – Київ, 2000. – С. 575.

Ковальчук Н. Фізична активність жінок як засіб профілактики інволюційних процесів / Н. Ковальчук // Фізична культура, спорт і здоров’я нації : зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Вінниця, 2001. – С. 20–22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.