ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Наталія СЕРЕДА

Анотація


Мета – визначити ефективність використання комплексу маркетингових комунікацій у діяльності фізкультурно­спортивної організації

Методи: аналіз літературних джерел, анкетування, методи маркетингового аналізу.

Обговорення та висновки. Узагальнюючи результати дослідження споживача фізкультурно­спортивних послуг та думки провідних маркетологів, можемо сформувати картину процесу прийняття споживачем рішення про вибір. На вибір споживачів впливає не тільки бажання, але й сукупність факторів зовнішнього середовища, мотивацій споживачів, які домінують при виборі ДЮСШ та засобів маркетингових комунікацій, що здатні впливати на його рішення. Процес прийняття рішення про вибір ФСО складається з чотирьох компонентів: усвідомлення потреби – пошук інформації – оцінка варіантів, альтернатив (цей компонент визначається двома характеристиками, на які звертають увагу споживачі: кваліфікація тренерсько­викладацького складу, якісна матеріально­технічна база; рішення про вибір). Дотримання визначених складових частин гарантує прийняття рішення про вибір на користь ФСО.

Ключові слова: маркетингові комунікації, споживач, фізкультурно­спортивна організація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балук Н. Р. Систематизація моделей поведінки споживачів як засіб пошуку напрямів їх удосконалення / Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 370–377.

Гузь Н. Г. Моделирование маркетинговых коммуникаций / Н. Г. Гузь // Новое в экономической кибернетике. – 2002. – № 3 – С. 5–19.

Ефремов И. А. Принципиальные подходы к разработке и внедрению моделей маркетинговых коммуникаций / И. А. Ефремов // Прометей. –2003. – Вып. 3 (12). – С. 345–350.

Романенко О. О. Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості / О. О. Романенко // Збірник наукових праць Нац. ун­ту держ. подат. служби України. – 2013. – № 1. – С. 187–191.

Середа Н. В. Значення маркетингових комунікацій при роботі зі споживачем дитячо­юнацьких спортивних шкіл / Н. В. Середа // Вісник Чернігів. нац. пед. ун­ту імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, Т.ІІ. – С. 52–55.

Ярмолюк Е. В. Маркетинговые коммуникации организационного комитета соревнований "Киевский марафон – 2014" / Е. В. Ярмолюк, А. А. Золотарева // Слобожанський науково­спортивний вісник. – 2015. – № 3 (47). – С. 129–139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.