МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Євгенія СЛИВКА

Анотація


Мета – узагальнити теоретико-методичні основи міжнародної та вітчизняної практики підготовки вчителів фізичної культури.

Методи: вивчення та аналіз офіційних документів, документальних, наукових та освітніх джерел.

Обговорення і висновки. Україна, пройшовши свій шлях у підготовці вчителів до формування здоров’язбережувальної компетентності у школярів, має певні напрацювання в цьому напрямі, до них належать і нормативно-правове забезпечення, і науково-методичне забезпечення, і підготовку та перекваліфікація відповідних кадрів, часткове залучення міжнародного досвіду тощо. Однак, незважаючи на низку позитивних надбань у зазначеному процесі, вважаємо за необхідне використати міжнародний досвід для підсилення потенціалу вчителів фізичної культури в їх підготовці до формування здоров’язбережувальної компетентності школярів.

Ключові слова: здоров’я, компетентність, вчителі, фізична культура, школярі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шиян О. Політика забезпечення здорового способу життя молоді засобами освіти в умовах європейської інтеграції / Олена Шиян // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 2 (8). – С. 66–72.

Academic physical education: health, lifestyle and motor abilities/eds. Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz ; Akademicki Zwišzek Sportowy. Zarzšd Główny Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Wychowania Fizycznego. – Kolbuszowa Dolna : Grafmar, 2009. – 119 s. – ISBN: 978–83-916434-7-1.

Carlsson M. Conceptualizations of professional competencies in school health promotion /

M. Carlsson // Health Education, 2016. – Vol. 116, іs: 5. – P. 489–509.

Claire H. Health Impacts of Education : a review / Higgins Claire, Lavin Teresa, Metcalfe Owen // Institute of Public Health in Ireland, 2008. – ISBN 978-0-9559598-1-3.

Jourdan D. Health education in schools. The challenge of teacher training Saint-Denis / D. Jourdan. – Inpes, coll. Santé en action, 2011. – 144 p.

Shyyan O. Professional development of physical education teachers for health promotion in school / Olena Shyyan, Yevheniya Slyvka // Фізична активність, здоров'я і спорт. – Львів : ЛДУФК. – 2012. – № 3 (9) – С. 52–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.