ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Галина ХАВЕЛКО

Анотація


Мета – залучення інноваційних оздоровчих технологій для формування здорового способу життя.

Методи: аналіз та узагальнення наукових та методичних джерел з цієї проблеми.

Висновки. Отже, актуальність розроблення та наукового обґрунтування ефективної моделі формування здорового способу життя з використанням оздоровчих інноваційних технологій зумовлена необхідністю подолання суттєвих протиріч між об’єктивною державною потребою в залученні дітей і підлітків до систематичних занять фізичними вправами й низькою ефективністю залучення означених педагогічних технологій в школі.

Ключові слова: фізичне виховання, школярі, здоров’язбережні технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сороколіт Н. С. Дослідження відповідності впровадження варіативних модулів навчальної програми у 6 класі з урахуванням матеріальної бази закладу та інтересів учнів / Сороколіт Н. С., Шиян О. І. // Moderní vymošenosti vĕdy – 2014 : materiály X Mezinárodny vĕdecko-praktická conference. – Praha, 2014. – Díl 26. – S. 20–26.

Турчик І. Х. Концептуальні основи формування здоров’я школярів засобами фізкультурної освіти у Великобританії / Турчик І. Х., Шиян О. І., Пітин М. П., Козіброда Л. В. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – Харків, 2010. – № 5. – С. 151–154.

Шиян О. Впровадження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді через зміст шкільних навчальних програм з фізичного виховання / Олена Шиян // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2009. – № 2. – С. 228–235.

Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykladzie stylu zycia mlodziezy polskoukrainskiej / Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Olena Shyyan. – Lwow, 2014. – 152 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.