ЗАСТОСУВАННЯ “BEEP-TEST” ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Олена ШИЯН, Наталія СОРОКОЛІТ, Віра СУХІНСЬКА

Анотація


Мета – застосування стандартизованого тесту (Beep‑test) для формування здоров’язбережних компетентностей учнів в Україні із урахуванням міжнародного досвіду.

Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел.

Обговорення і висновки. Результатом такої діяльності має стати заохочення учнів до піклування про розвиток витривалості серцево‑судинної та дихальної систем упродовж усього життя. Таким чином, застосування стандартизованого тесту (beep‑test), на нашу думку, дасть змогу підвищити рівень мотивації до рухової активності, а також дозволить сформувати здоров’язбережні компетентності школярів під час уроків фізичної культури.

Ключові слова: “Beep‑test”, учні, здоров’язбережна компетентність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Здорова школа: рухова активність : [навч. посіб.] / О. І. Шиян, Н. С. Сороколіт, І. Х. Турчик – Львів : Кольорове небо, 2013. – 84 с.

Шиян О. І. Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми / Шиян О. І., Кравченко Н. С. // Педагогіка, психологія та медико‑біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2012. – № 9. – С. 104–107.

Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial / Dunn A. L., Marcus B. H., Kampert J. B. [et. al] // In Jama. – 1999. – P. 327–334.

Shyyan O. International Experience and Ukrainian Approach in Health Promotion through Physical Education / Olena Shyyan // Prozdrowotny styl zycia uwarunkowany spoleczne. – Gdansk, 2005. – S. 133–139.

Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykladzie stylu zycia mlodziezy polsko‑ukrainskiej / Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Olena Shyyan. – Lwow, 2014. – 152 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.