СИСТЕМИ ЗМАГАНЬ У ПРОФЕСІЙНИХ АВТОПЕРЕГОНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олег БІЛИК

Анотація


Вступ. Професійний спорт, як вид специфічної комерційної діяльності, – це сукупність
спортивних змагань, які спрямовані на надання послуг суспільству для отримання прибутку
[4]. Система змагань є важливим чинником розвитку індустрії професійного спорту. У про-
фесійних видах спорту існує широкий спектр маркетингових заходів, які спрямовані на залу-
чення глядачів у відповідності до політичних, правових, економічних та соціальних аспектів,
які мають тенденцію до актуалізації [1].

Мета – визначити перспективи досліджень у професійних автоперегонах.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних матеріалів.

Ключові слова: професійний спорт, автоперегони, системи змагань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борисова О. В. Сучасний професійний спорт і шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі

тенісу) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Борисова Ольга Воло-

димирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 40 с.

Білик О. Л. Особливості організації та проведення змагань в автоспорті (на прикладі "Чемпі-

онату світу з ралі") / Білик О. Л., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Спорт та сучасне суспільство : зб. наук.

пр. молодих вчених та матер. VI Відкритої студент. конф. – Київ, 2013. – С. 183.

Бріскін Ю. А. Соціально-економічні аспекти гонок "Формула–1" / Бріскін Ю. А., Линець М. М.

// Актуальні проблеми фізичного виховання студентів та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. –

Львів, 2003. – С. 25–28.

Линець М. М. Економічна ефективність систем змагань в командних ігрових видах профе-

сіонального спорту / Линець М. М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних

і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 18–19.

Sheldon Р. A Record of Grand Prix and Voiturette Racing. 1900–1925 / Paul Sheldon. – Ludlow :

St Leonards Press, 1987. – Vol. 1. – 335 p.

Hayhoe D. Grand Prix Data Book 1997. A Complete Record of the Formula 1 World Championship

from 1950 / David Hayhoe, David Holland. – 3rd ed. – Durham : Duke, 1996. – 567 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.