УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК НАПРЯМУ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Ірина ГАБРИЛЬЧУК

Анотація


Вступ. Сучасне ускладнення змагальних композицій у художній гімнастиці створює за-
грозу допущення гімнастками помилок та «втрат предмета». Окрім володіння високим рівнем
фізичної, технічної та психічної підготовленості, у процесі змагальної діяльності гімнастки
повинні бути готові до оперативної корекції техніки на основі термінового ухвалення опти-
мальних та раціональних рішень під час виконання змагальних композицій. Отож важливо
швидко сприймати, адекватно оцінювати та аналізувати несподівані змагальні ситуації, на
основі чого ухвалювати рішення відповідно до конкретної ситуації, враховуючи рівень власної
підготовленості. Згідно з фундаментальними джерелами теорії спорту здатність до ухвалення
таких рішень залежить від тактичного мислення, удосконалення якого є одним із основних
завдань тактичної підготовки [2].
Мета – обґрунтувати необхідність удосконалення тактичного мислення як напряму
тактичної підготовки в художній гімнастиці.
Ключові слова: художня гімнастика, тактична підготовка, тактичне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Габрильчук І. Тактичні рішення висококваліфікованих спортсменок як чинник результативності змагальної діяльності у художній гімнастиці / Габрильчук Ірина, Передерій Аліна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – No 2. – С. 32–37.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта / Платонов В. Н. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.