ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФЕХТУВАННІ НА ВІЗКАХ

Ольга ДЯЧЕНКО

Анотація


Актуальність. Правила і структура змагальної діяльності відповідають правилам Між-
народної федерації фехтування FIE, за винятком окремих моментів, пов'язаних з тим, що
спортсмени під час бою перебувають у спеціально пристосованих колясках і позбавлені мож-
ливості маневрувати по доріжці. З огляду на близьку, стандартну дистанцію, фехтувальникові-
візочнику для успішної реалізації тактичних завдань потрібна висока рухливість тулуба та
рівень володіння зброєю [2]. Ці умови не можуть бути виконані без забезпечення належного
рівня швидкісно-силових можливостей, високоспеціалізованих проявів координації і витри-
валості. На цьому етапі даних спеціальної літератури, у якій висвітлено особливості фізичної
підготовки атлетів-візочників, вкрай недостатньо.
Мета дослідження – визначити шляхи застосування засобів спеціальної та загальної
фізичної підготовки у фехтуванні на візках.
Методи й організація дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, ресурсів
інтернету, консультації з фахівцями у сфері підготовки атлетів-візочників.
Ключові слова: фехтування на візках, фізична підготовка, адаптивний спорт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тышлер Д. А. Управление подготовкой квалифицированных фехтовальщиков : метод. пособ. / Д. А. Тышлер, С. Н. Колганов. – Москва : Принт Центр, 2007.

Юламанова Г. М. Исследование значимости видов спортивной подготовки для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (на примере фехтования на колясках) / Г. М. Юламанова. Е. П. Емельянов, Э. Р. Румянцева // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2009. – No 7 (53).

Iwas wheelchair fencing. Rules for competition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iwasf.com/iwasf/assets/File/Fencing/Rules


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.