УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ КАТЕГОРІЇ «ЮВЕНАЛИ» В АКРОБАТИЧНОМУ РОК-Н-РОЛІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Петро КИЗІМ, Сергій ГУМЕНЮК, Наталія БАТЄЄВА

Анотація


Вступ. Збільшувана конкуренція у змаганнях з акробатичного року-н-ролу на міжна-
родній арені передбачає, що першість буде зберігатиметься за тими спортивними парами, які
зможуть поєднувати різноструктурну складність в неординарних рухових зв’язках з віртуоз-
ним виконанням. Отож сьогодні є потреба в більш якісному, грунтовному підході до технічної
підготовленості юних спортсменів, які займаються акробатичним рок-н-ролом [1, 2].
Мета роботи – експериментально обґрунтувати вдосконалення технічної підготовленості
спортсменів категорії «ювенали» в акробатичному рок-н-ролі засобами сучасної хореографії.
Методи: аналіз наукової та методичної літератури; методи педагогічного дослідження;
метод експертного оцінювання; методи математичної статистики.
Ключові слова: сучасна хореографія, спортсмени, акробатичний рок-н-рол.

Повний текст:

PDF

Посилання


Використання танцювальних напрямків у акробатичному рок-н-ролі / Батеева Н. П., Кизім П. М., Плужников А. В., Фірсова Ю. Ю. // Слобожанський науково-портивний вісник. – 2011. – No 3. – С. 74–77.

Батєєва Н. П. Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук фіз. виховання і спорту / Батєєва Н. П. ; ХДАФК. – Харків, 2013. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.