СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТОК-ПОЧАТКІВЦІВ

Наталія КОМАРИНСЬКА

Анотація


Вступ. Для оптимізації фізичної підготовки гімнасток першого року початкового етапу
багаторічної підготовки визначено її структуру шляхом використання факторного аналізу.
Наведено його результати з виявленням головних факторів, які визначають показник фізичної
підготовленості юних спортсменок.
Мета – визначити факторну структуру фізичної підготовки юних гімнасток.
Методи дослідження: факторний аналіз, методи математичної статистики.
Висновки. Результати факторного аналізу фізичної підготовки юних гімнасток вияви-
ли, що провідними якостями у фізичній підготовці спортсменок першого року початкового
етапу багаторічної підготовки є силові здібності (динамічна, швидка, статична), силова ви-
тривалість, прудкість, гнучкість і координаційні здібності. Такі фізичні якості детермінують
техніку вправ навчальної програми зі спортивної гімнастики для першого року початкового
етапу багаторічної підготовки [5], а також вправ на приладах гімнастичного багатоборства
за кваліфікаційною програмою ІІІ юнацького розряду.
Ключові слова: юні гімнастки, фізична підготовка, фізичні якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавердовский Ю. К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология / Ю. К. Гавердовский. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – 912 с.

Комаринська Н. Аналіз методичних підходів у фізичній підготовці юних гімнасток в Україні / Н. Комаринська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 22. – С. 102–109.

Комаринська Н. Про зміст та організацію загальної і спеціальної фізичної підготовки гімнасток групи початкової підготовки в Україні / Н. Комаринська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129. т. 4. – С. 96–99

Смолевский В. М. Спортивная гімнастика : энциклопедия / сост. В. М. Cмолевский ; ред. Л. Я. Аркаев. – Москва : Анита Пресс, 2006. – 378 с.

Спортивна гімнастика. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності. – Київ, 2003. – 139 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.