ОЛІМПІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ СИНТЕЗУ СПОРТУ І МИСТЕЦТВА: ВІД ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ АГОНІСТИКИ ДО КОНКУРСІВ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМАХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР СУЧАСНОСТІ

Іванна ЛИТВИНЕЦЬ

Анотація


Вступ. Концепція сучасного олімпізму передбачає поєднання спорту з культурою та
освітою. Зокрема, в Олімпійській хартії виокремлено рекомендацію щодо “просування” куль-
тури та мистецтва у сферу спорту. Досвід поєднання атлетичних змагань з їх мистецькими
формами відомий ще з часів Стародавньої Греції. Він є актуальним для фахівців олімпійської
освіти в пошуку додаткових шляхів популяризації цінностей олімпізму серед різних верств
населення, зокрема школярів та молоді. Проблема актуалізується у працях Д. Бєлокурова
(2014), В. Столярова (2017), Ж. Козиної (2017) та ін. Зокрема, В. Столяров обґрунтував не-
обхідність і можливість поєднання спорту та мистецтва в гуманістичному проекті “СпАрт”.
Мета – висвітлити досвід поєднання спорту та мистецтва: від давньогрецької агоністики
до конкурсів мистецтв у програмах Олімпійських ігор сучасності.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури.
Ключові слова: спорт, мистецтво, Олімпійські ігри, агоністика, конкурси мистецтв.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лазоренко С. Давньогрецька агоністика в мистецтві / Сергій Лазоренко, Микола Чхайло, Вікторія Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – No 2 (66). – . 238–247.

До питання про конкурси мистецтв у програмах Олімпійських ігор сучасності / Іванна Литвинець, Олена Падовська, Ярослав Тимчак, Антон Литвинець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 163–168.

Селиванова Л. Л. Древние Пифийские и современные Дельфийские игры / Селиванова Л. Л. // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2007. – Вип. XVII. – С. 14–42. 4. Garcia B. One hundred years of cultural programming within the Olympic Games (1912–2012): origins, evolution and projections / Beatriz Garcia // International Journal of Cultural Policy. – 2008. – Vol. 14, No 4 – Р. 361–376.

Stanton R. Theforgotten Olympic art competitions – The story of the Olympic art competitions of the 20th century / Richard Stanton. – Victoria : Trafford Publishing, 2001. – 412 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.