РОЛЬ І МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ В СИСТЕМІ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

Віктор ШАНДРИГОСЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК

Анотація


Вступ. Загроза виключення спортивної боротьби (греко-римської, вільної: чоловічої
та жіночої) з програми літніх Олімпійських ігор 2020 року, що виникла в лютому 2013 року,
викликала цілком обґрунтовану тривогу фахівців і аматорів цього виду спорту [1, 4]. Боротьба
є одним з найдавніших видів спорту, що входили в Древньогрецькі Олімпіади ще в античні
часи, а починаючи з І Олімпійських Ігор сучасності (Афіни,1896) боротьба була введена у про-
граму змагань. На нашу думку, виключення спортивної боротьби (греко-римської, вільної:
чоловічої та жіночої) з програм Олімпіад завдало б непоправних змін негативного характеру
олімпійському руху, посилило б антагонізм між представниками різних напрямів одноборств
і, як результат, негативно би позначилося на розвитку спорту в багатьох країнах світу, в тому
числі і в Україні.
Мета – проаналізувати еволюцію і тенденції розвитку спортивної боротьби в системі
олімпійського руху.
Методи дослідження: пошук матеріалів дослідження проведено за допомогою теоре-
тичного аналізу й узагальнень літературних джерел.
Висновки:
1. Спортивна боротьба має глибоке історичне коріння у світовому олімпійському русі,
посідаючи своє місце у змаганнях античних Олімпіад у вигляді самостійної дисципліни і за-
вершуючи змагання атлетів у пентатлоні, а з моменту відродження Олімпійських ігор і про-
ведення Ігор I Олімпіади (1896) є дуже важливою складовою частиною глобального процесу
розвитку олімпійського спорту.
2. Ураховуючи чинники еволюції та тенденції розвитку спортивної боротьби в системі
міжнародного олімпійського руху, на нашу думку, вільна та греко-римська боротьба має за-
лишитися серед видів спорту, які представлені на Олімпійських іграх.
Ключові слова: спортивна боротьба, Олімпійські ігри, правила змагань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апойко Р. Н. Эволюция и тенденции развития спортивной борьбы в современном олимпийском движении / Р. Н. Апойко, Б. И. Тараканов // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2013. – No 8 (102). – С. 7–12.

Миндиашвили Д. Г. Вольная борьба: история, события, люди : монография / Д. Г. Миндиашвили, Б. А. Подливаев. – Москва: Советский спорт, 2007. – 360 с.

Неробеев Н. Ю. Теоретические и практические аспекты спортивной подготовки женщин в вольной борьбе с учетом полового диморфизма : монография / Н. Ю. Неробеев, Б. И. Тараканов. – Санкт-Петербург : Олимп-СПб, 2012. – 139 с.

Шандригось В. Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби / Віктор Шандригось, Богдан Мицкан // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19. – С. 22–26.

Tunnemann H. Ringkampf 1891–1991 / H. Tunnemann. – Bund, 1991. – 194 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.