ШКАЛИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ РУХОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ У СИЛОВИХ ВИДАХ АДАПТИВНОГО СПОРТУ

Марія РОЗТОРГУЙ

Анотація


Вступ. Змагальні вправи у силових видах адаптивного спорту у технічному аспекті
є простими та доступними, що сприяє залученню до занять осіб із важкими ураженнями.
У практиці підготовки спортсменів з важкими ураженнями у силових видах адаптивного
спорту виникає проблема неможливості використання спеціальних перевідних тестів (кон-
трольних нормативів) та аналізу результативності змагальної діяльності як засобу оцінювання
ефективності підготовки на етапах спортивно-реабілітаційної та початкової підготовки.
Мета – обґрунтувати необхідність використання шкал для оцінювання рівня збереже-
них рухових можливостей спортсменів, щоб визначити ефективність підготовки на етапах
спортивно-реабілітаційної та початкової підготовки у силових видах адаптивного спорту.
Методи: аналіз, синтез, соціологічні методи (анкетування), методи математичної ста-
тистики.
Обговорення і висновки. Установлено, що проведення оцінювання рівня збережених
рухових можливостей спортсменів на етапах спортивно-реабілітаційної та початкової під-
готовки дасть змогу вести моніторинг ефективності підготовки спортсменів та може бути
засобом для визначення можливості зарахування спортсменів у групи початкової підготовки.
Ключові слова: адаптивний спорт, збережені рухові можливості, спортсмени, підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0119–15/page2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.