АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Олена ХАНІКЯНЦ, Володимир КОНЕСТЯПІН

Анотація


Вступ. Відомо, що ефективною буде цілеспрямована корекція показників техніки з ура-
хуванням їх оптимального співвідношення для кожної кваліфікаційної групи. Це вимагає
наявності показників, що об’єктивно інформуватимуть про ефективність техніки спортс-
мена на певний момент. Порівняння реальних показників техніки стрибунів із модельними
характеристиками стрибунів вищої кваліфікації дасть змогу тренерові виявити особливості
технічної підготовленості, визначити основні та додаткові засоби тренування, здійснювати
планування та корекцію тренувального процесу [1, 2, 3].
Мета роботи – здійснити порівняльний аналіз техніки стрибунів у висоту різної ква-
ліфікації.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури,
педагогічне спостереження, проведене упродовж 2016–2017 рр. на чемпіонатах України та
Львівської області (проаналізовано показники техніки виконання стрибків у висоту спортс-
менів кваліфікації МСМК (2 особи) та КМС (5 осіб) за допомогою спеціалізованої програми
відеоаналізу – Dartfish Connect версії 4.5.2.0).
Висновки. У всіх стрибунів у висоту, які брали участь у дослідженні, було виявлено
окремі хиби в технічній підготовленості. У спортсменів КМС техніка стрибка у висоту в ба-
гатьох аспектах відповідає техніці спортсменів МСМК. Отже, для підвищення результату
у змагальній вправі цим стрибунам необхідно підвищити рівень фізичної підготовленості.
Ключові слова: стрибуни у висоту, техніка стрибка, кваліфікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конестяпін В. Г. Ритмо-темпові характеристики розбігу провідних стрибунів у висоту світу / В. Г. Конестяпін, О. В. Ханікянц // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип.13, т. 1. – С. 300–306.

Кутек Т. Управління тренувальним процесом на основі аналізу взаємозв’язку спеціальної фізичної та технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів / Кутек Тамара, Ахметов Рустам // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2016. – Вип. 2. – С. 159–164.

Ханікянц О. Модельні показники фізичної і технічної підготовленості стрибунів у висоту / Ханікянц Олена // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – No 3. – С. 134–138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.