СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ В БОКСІ

Ольга ЗАДОРОЖНА, Зоряна СЕМЕРЯК, Іван ХОМЯК

Анотація


Вступ. Основним завданням контролю є визначення рівня підготовленості спортсмена
під впливом певного періоду тренування, а також розроблення стратегії тренувань на на-
ступний етап підготовки. За результатами контролю розробляють індивідуальні та групові
плани побудови тренувального процесу, а також характеристики підготовленості спортсмена,
прогнозують ефективність змагального процесу [4, 6].
Мета – визначити проблемне поле у контролі техніко-тактичної підготовленості в боксі.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення; аналіз документальних матеріалів.
Висновки. У сучасній науковій та методичній літературі контроль за рівнем техніко-­
тактичної підготовленості боксерів здійснюється шляхом визначення обсягу, різноманітності,
раціональності й ефективності атакувальних та захисних дій.
У нормативно-правовій документації контроль техніко-тактичної підготовленості боксе-
рів здійснюється двічі на рік за результатами виступів на змаганнях та за допомогою педаго-
гічного спостереження тренера у тренувальному процесі.
Актуальним є науково-практичне завдання удосконалення контролю техніко-тактичної
підготовленості боксерів, що дало б змогу отримати більш об’єктивну інформацію щодо рівня
підготовленості боксерів на різних етапах багаторічної підготовки.
Ключові слова: контроль, підготовленість, інформативність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Близнюк А. А. Формирование базового арсенала технических действий боксеров на этапе начальной підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. А. Близнюк. – Краснодар, 2012. – 96 с.

Лисицын В. В. Технико-тактическая подготовка высококвалифицированных женщин-боксеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. В. Лисицын. – Москва, 2015. – 23 с.

Осьянов В. Н. Обучение и тренировка боксеров / В. Н. Остьянов, І. І. Гайдамак. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 261 с.

Петров А. Г. Формирование индивидуального стиля боксеров 14–16 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. Г. Петров. – Набережные Челны, 2010. – 81 с.

Платонов В. М. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник: в 2 кн. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Т. 2. – 770 с.

Wilmore J. H. Physiology of sport and exercise / Wilmore J. H., Costill D. L. – Champing, Illinois : Human Kinetics, 2004. – 726 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.