ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Анна ГАВРИЛЮХ

Анотація


Вступ. Однією із причин погіршення ситуації зі здоров’ям населення, зокрема дітей, є
недостатня фізична активність школярів упродовж дня [1, 3, 4]. Школа не може забезпечити повною мірою необхідний рівень фізичної активності школярів. Визначення видів діяльності, яким діти надають перевагу в позаурочний час, дасть змогу більш раціонально оптимізувати і підвищити фізичну активність школярів упродовж дня [2, 4, 5].
Мета – визначити види діяльності, яким приділяють найбільше уваги школярі в поза-
урочний час, та рівень фізичної активності в цей період доби.
Методи. Було застосовано методи аналізу, узагальнення даних спеціальної літератури та емпіричних даних; Фремінгемську методику, що дає змогу кількісно та якісно визначати добову рухову активність на основі хронометражу добової діяльності різного характеру; визначення фізичної активності за допомогою фітнес-трекерів Xiaomi Mi Band, які вимірюють кількість кроків, пройдених дитиною.
Висновки. Значна кількість школярів у позаурочний час обирає пасивні види діяльності, що негативно впливає на рівень фізичної активності школяра упродовж дня, а отже, і на стан здоров’я дитини. Лише близько третини учнів фізично активні у свій вільний час після школи.
Ключові слова: фізична активність, школярі, позаурочний час.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку / І. Боднар // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – No 2. – С. 257–264.

Кіндзера А. Характеристика рівня добової рухової активності школярів 5–9 класів / Кіндзера Анна, Боднар Іванна, Сороколіт Наталія // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2017. – Вип. 4 (23). – С. 176–180.

Сороколіт Н. С. Ставлення учнів 5–9 класів до свого здоров’я та до уроків фізичної культури / Н. С. Сороколіт // Спортивна медицина. – 2014. – No 1. – С. 47–51.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіативних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.

Томенко О. Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування / О. Томенко // Слобожанський науково-спор- тивний вісник. –2013. – No 3. – С. 19–24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.