ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оксана МАКСИМІВ, Олена ШИЯН

Анотація


Вступ. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкіль-
ної освіти у світі загалом і в Україні зокрема. Сьогодні дошкільна освіта України потребує
значних змін, реформ у системі й змісті діяльності освітніх інституцій, що спрямовані на
забезпечення оптимальних умов виховання і навчання [1]. Це пояснюється глобалізацій-
ними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої
країни інтегруватися до європейського простору [2]. Актуальним напрямом роботи з дітьми
дошкільного віку залишається створення необхідних умов для фізичного виховання у за-
кладі дошкільної освіти, що вимагає нормативно-правового забезпечення, яке б відповідало
сучасним потребам.
Мета – проаналізувати організаційно-правове забезпечення фізичного виховання в за-
кладі дошкільної освіти в сучасних умовах.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел та нормативно-правових документів.
Обговорення і висновки. Організація роботи з фізичного виховання в сучасному
закладі дошкільної освіти потребує удосконалення та інновацій. Про це свідчить аналіз
нормативно-правового забезпечення щодо формування фізичного виховання у дошкільній
освіті. Воно містить основні концептуальні положення; мету, зміст, завдання та форми
фізичного виховання для сучасного закладу дошкільної освіти; рекомендації принципів
побудови освітнього процесу для педагогів; кадрове забезпечення та керівництво фізичним
вихованням.
Ключові слова: фізичне виховання, дошкільна освіта, нормативно-правове забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 роки розроблено на виконання Закону

України "Про дошкільну освіту", Указу Президента України від 20.03.2008 р. No 244 "Про додаткові

заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".

Шиян О. І. Освітня політика з питань здорового способу життя молоді у другій половині ХХ

століття [Електронний ресурс] / Шиян О. І. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07soidps.htm

Шиян О. Нормативно-правове забезпечення державної освітньої політики щодо здорового

способу життя молоді [Електронний ресурс] / Олена Шиян. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/

vidavnictvo/2009/2009–01(1)/Shiyan.pdf

Лист Міністерство освіти і науки України "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних

навчальних закладах" від 13.06.2017 No 1/9–322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.

pedrada.com.ua/news/4297-list-pro-osvtnyu-robotu-v-doshklnih-zakladah-na-noviy-navchalniy-rk


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.