ОБСЯГ ТИЖНЕВОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ВІКОМ 14–16 РОКІВ

Андрій МАНДЮК

Анотація


Вступ. Ефективне використання рухової активності в різних сферах життєдіяльності
особи на сьогодні є одним із пріоритетних суспільних завдань [1, 2, 3]. Оптимальна рухова
активність є одним із валеологічних чинників, який сприяє формуванню основ здоров’я мо-
лодого покоління [3, 4].
Брак рухової активності було визначено четвертим основним чинником ризику в оці-
нюванні рівня смертності у світі [3].
Мета – визначити обсяг рухової активності, яку виконують учні загальноосвітніх шкіл
віком 14–16 років упродовж тижня.
Методи: аналіз наукової і методичної літератури, визначення обсягу рухової активності
за допомогою фітнес-трекеру Xiomi Mi Band.
Обговорення та висновки. Установлено, що рівень рухової активності учнів віком
14–16 років залежить від статі учнів. Дослідження виявили, що рівень рухової активності
юнаків вищий, ніж дівчат. Однак і дівчата, і хлопці проявляють недостатню рухову активність
упродовж тижня.
Ключові слова: рухова активність, фітнес трекер, школярі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку / І. Боднар //

Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – No 2. – С. 257–264.

Кіндзера А. Характеристика рівня добової рухової активності школярів 5–9 класів / Кіндзера

Анна, Боднар Іванна, Сороколіт Наталія // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. –

Житомир, 2017. – Вип. 4 (23). – С. 176–180.

Мандюк А. Форми фізкультурно-спортивної діяльності у структурі вільного часу учнів за-

гальноосвітніх шкіл віком 12–14 років / Андрій Мандюк // Фізична активність, здоров'я і спорт. –

– No 2(28). – С. 13–21.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням ва-

ріативних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту :

[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія

Стефанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.