ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМИ ВИДАМИ ФІТНЕСУ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ В РІЗНІ ФАЗИ ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Алла МУЛЛАГІЛЬДІНА, Олена ШИШКІНА

Анотація


Вступ. Одним із провідних завдань оздоровчого фітнесу є поліпшення психофізичного
стану жінок репродуктивного віку, що головним чином зумовлює рівень здоров'я наступного
покоління [2]. Побудова кондиційних тренувань передбачає визначення раціональних обсягів
фізичних навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей жінок, зокрема відповідно
до специфічних фізіологічних особливостей їх організму [1, 5].
Мета – визначити спрямованість фізичних навантажень на заняттях оздоровчим фітне-
сом відповідно до специфічних фізіологічних особливостей жіночого організму.
Завдання: 1) вивчити спрямованість тренувальних засобів у різних видах фітнесу;
2) обґрунтувати відповідність тренувальних засобів різних видів фітнесу психофізіологічним
особливостям жінок першого зрілого віку в різні фази оваріально-менструального циклу.
Методи: аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури.
Висновки:
1. Дібрано види фітнесу відповідно до рівня працездатності та адаптаційних можливо-
стей жінок для тренувань у різні фази оваріально-менструального циклу.
2. У постменструальній та постовуляційній фазах циклу відбувалися заняття із базової
аеробіки; в овуляційній – з пілатесу; у передменструальній і менструальній – зі стретчингу.
Ключові слова: жінки, фази, аеробіка, пілатес, стретчинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляк Ю. І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу / Ю. І. Бе-

ляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. –

No 11. – С. 3–7.

Луковська О. Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками

першого зрілого віку / О. Луковська, С. Сологубова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2015. –

No 2. – С. 103–108.

Мулик В. Вплив занять бодібілдингом на фізичні якості кваліфікованих спортсменок у різні

фази специфічного біологічного циклу / В. Мулик, Є. Джим // Слобожанський науково-спортивний

вісник. – 2017. – No 1 (57). – С. 66–71.

Муллагільдіна А. Я. Особливості організації і проведення занять оздоровчою аеробікою з жін-

ками першого зрілого віку в різних фазах біологічного циклу / А. Я. Муллагільдіна, О. М. Шишкіна

// Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Харків : ХДАФК,

– С. 208–212.

Чеховська Л. Проблеми організаційно-методичних основ фітнесу в системі масового спорту

(спорту для всіх) / Любов Чеховська, Ольга Жданова // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2016. –

No 4 (26). – C. 67–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.