АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ІЗ ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Вікторія ПАСІЧНИК, Володимир ЯЦКОВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Здоров’я нації визначається насамперед здоров’ям дітей, яке є найбільш важли-
вим ресурсом будь-якого суспільства. В Україні велику увагу приділяють проблемам навчання
й виховання дітей з особливими потребами [3].
Забезпечення оптимального розвитку дитини передбачає врахування її фізіологічних харак-
теристик [2]. Дослідження показників гемодинаміки дітей з особливими потребами є інформа-
тивним для оцінювання функціонального стану організму та нормування фізичних навантажень.
Мета дослідження – визначити окремі показники функціонування серцево-судинної
системи дітей 5–6 років з вадами психофізичного розвитку.
Матеріал і методи. У роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові
(аналіз, узагальнення даних літературних джерел); педагогічні (констатувальний експери-
мент); медико-біологічні.
Учасники: у дослідж
Висновки. У результаті дослідження установлено погіршення функціонального стану
серцево-судинної системи в дітей із вадами психофізичного розвитку, що характеризується
незадовільною якістю регуляції системи кровообігу та зниженими адаптаційними можли-
востями організму, що вимагає диференційованого підходу в процесі фізичного виховання
в умовах інклюзивної освіти.
Ключові слова: гемодинаміка, діти 5–6 років, психофізичний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранов А. А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития

детей и подростков / А. А. Баранов, Л. А. Щеплягина // Российский педиатрический журнал. – 2000. –

No 5. – С. 5–12.

Пасічник В. Показники діяльності кардіореспіраторної системи дітей дошкільного віку /

В. Пасічник, М. Пітин // Фізична активність, здоров`я і спорт. – 2017. – No 2 (28). – С. 22–34.

Пасічник В. Специфічні принципи фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах ін-

клюзивної освіти / В. Пасічник // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2017. – Вип. 4. –

С. 203–208.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.