РУХОВА АКТИВНІСТЬ У СПОСОБІ ЖИТТЯ ДОРОСЛИХ ЖІНОК

Мар’яна РІПАК

Анотація


Вступ. Здоровий спосіб життя не може сформуватися сам собою, його необхідно вміло
сформувати та постійно й наполегливо підтримувати. Розроблення рекомендацій щодо фор-
мування здорового способу життя є прерогативою науки та медицини; дотримання ж його
вимог є відповідальним завданням кожної людини та суспільства загалом [1, 2, 3].
Завдання дослідження:
1. З’ясувати, який спосіб життя ведуть дорослі жінки.
2. Визначити місце рухової активності у способі життя дорослих жінок.
Методи: аналіз літератури, соціологічні методи, математико-статистична обробка даних.
Висновки. Установлено, що 22,0 % дорослих жінок ведуть здоровий спосіб життя,
41,9 % – нездоровий і 36,1 % опитаних жінок не змогли визначитися. Жінки, які проживають
у сільській місцевості, оцінили власну рухову активність як високу та середню (25,2 % і 36,1 %
відповідно), жінки міст оцінили її як середню (47,9 %) та низьку (28,3 %).
У способі життя дорослих жінок переважає звична рухова активність, натомість спеці-
ально організована рухова активність посідає незначне місце.
Ключові слова: рухова активність, спосіб життя, дорослі жінки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Логвиненко О. Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття / О. Логвиненко //

Молодь і ринок. – 2014. – No 5 (112). – С. 62–65.

Момот О. О. Рухова активність як запорука здорового способу життя / О. О. Момот // Вісник

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні

науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2013. – No 112, т. 3. – С. 263–266.

Носко М. О. Формування здорового способу життя : навч. посіб. / М. О. Носко, С. В. Грищенко,

Ю. М. Носко. – Київ : МП Леся, 2013. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.