ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РУХЛИВИХ ІГОР НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ СТУДЕНТІВ ВІКОМ 15–18 РОКІВ

Андрій СОЛОМОНКО

Анотація


Вступ. Гра – одна з основних форм діяльності людини. Характерною особливістю гри
є тісний її зв’язок із суспільним життям, але в грі важливий лише певний ступінь свободи
ухваленні рішень, виборі засобів реалізації у практичній реалізації певних ігрових дій [1].
Наукові дослідження дали змогу виявити, що останніми роками суттєво зросла кількість
серцево-судинних захворювань серед підлітків [3]. Серед чинників ризику розвитку коронар-
ного атеросклерозу в молодому віці не останнє місце посідає малорухливий спосіб життя,
нераціональне харчування, паління, вживання алкоголю [2].
Мета – вивчити вплив рухливих ігор на серцево-судинну систему студентів І–ІІ курсів,
вишів І–ІІ рівня акредитації (коледжів).
Методи: аналіз літературних джерел, педагогічний експеримент, пульсометрія.
Обговорення. За мінімум рухової активності здорових людей беруть три години занять
на тиждень. Ці вправи, ігри та розваги, за умови, що їх виконують із 60 % інтенсивності від
максимальної, зберігаючи правильний режим життя й харчування [2]. Під впливом гри значно
активніше формується і розвивається рухова сфера організму (рухові якості).
Висновки. У віці 16–18 років рухливим іграм відводять допоміжну роль, а провідну –
спортивним. При цьому вправи, ігри та розваги не менше впливають на роботу серця, судин,
органів дихання й м’язів, що робить їх вагомим засобом фізичного розвитку. Розроблена
класифікація рухливих ігор за рівнем інтенсивності дасть змогу систематизувати їх та більш
ефективно застосовувати в процесі фізичного виховання студентів.
Ключові слова: рухливі ігри, пульсометрія, серцево-судинна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Приступа Є. Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика

/ Є. Приступа, О. Слімаковський, М. Лук’янченко. – Дрогобич : Вимір, 1999. – 449 с.

Вправи, ігри та розваги у вільний час : метод. посіб. / В. В. Соломонко, Г. А. Лисенчук,

О. В. Соломонко, А. О. Соломонко. – Київ, 2012. – 125 с.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіа-

тивних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]

00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів.

держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.