КОНЦЕПЦІЯ КІНЕМАТИКИ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДІАГНОСТИКИ НОРМАЛЬНОЇ ХОДЬБИ В ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Михайло ДМИТРУК, Віра РОКОШЕВСЬКА

Анотація


Вступ. Метою спостережного аналізу ходьби є визначення основних відхилень пацієн-
та та формування на основі цих досліджень реабілітаційного втручання [2, 8]. Актуальним
і необхідним є використання ефективних клінічних інструментів діагностики функції ходьби,
застосування відомих та впровадження нових методик фізичної реабілітації, що спрямовані
на відновлення навичок ходьби та комплексне лікування пацієнтів.
Мета і завдання – впровадити та застосувати методи діагностики функції ходьби. Ви-
значити основні порушення функції ходьби.
Методи: аналіз літературних джерел, медико-біологічні методи.
Обговорення і висновки. Аналіз літературних джерел та медико-біологічні мето-
ди дали змогу виявити основні клінічні інструменти діагностики функції ходьби: Rancho
observational gait analysis, тестування спастичності м’язів за шкалою Ашфорда, тестування
чутливості, оцінку основних рухових навичок за методикою обстеження Chedoke – McMaster
Stroke Assessment.
Ключові слова: концепція, фізична реабілітація, спастичність, інсульт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верещагин Н. В. Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики / Н. В. Вереща-

гин, М. А. Пирадов, З. А. Суслина. – Москва : Интермедика, 2002. – 208 с.

Кадыков А. С. Ранняя реабилитация больных с нарушениями мозгового кровообращения /

А. С. Кадыков // Журнал неврологии и психиатрии. – 1997. – No 1 – С. 12–19.

Романенко В. А. Диагностика двигательных спосібностей : учеб. пособие / В. А. Романенко –

Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.

Bohannon R. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity / Bohannon, R.,

Smith, M // Physical Therapy. – 1987. – Vol. 67(2). – Р. 206.

CHEDOKE- Mc MASTER Stroke asstеssment. Ontario : Hamilkon. –1994.

McPeak L. A. Physiatrie history and examination / L. A. McPeak // Physical medicine and

rehabilitation / ed. R. Braddom. – Philadelphia : W. B. Saunders Company, 1996. – P. 3–42.

Theoretical basis of the Chedoke-McMaster Stroke Assessment / Morland J., Gowland C. [et al.] //

Physiotherapy. – 1993. – Vol. 45. – P. 231–233.

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center. – LAREI, 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.