МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ`Я ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ`ЯНУ ХВОРОБУ

Марія КУЗАН

Анотація


Вступ. Сечокам’яна хвороба (СКХ) є гострою проблемою нашого сучасного способу
життя у зв’язку із постійною поширеністю і частим рецидивом цієї патології [1; 2].
Мета та завдання ‒ розкрити особливості спостереження і реєстрації суб'єктивних та об'єк-
тивних показників у хворих на сечокам’яну хворобу на санаторно-курортному етапі лікування.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури; методи педа-
гогічного експерименту та спостереження.
Ключові слова: біль, моніторинг здоров'я, щоденник об'єктивних та суб'єктивних по-
казників, сечокам'яна хвороба.

Повний текст:

PDF

Посилання


Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю в Україні / М. О. Колесник,

Н. О. Сайдакова, Н. І. Козлюк [та ін.] // Укр. журнал нефрології та діалізу. – 2011. – No 4 (32). – С. 3–11.

Горащук В. П. Общая и педагогическая валеология в схемах и комментариях / Горащук В. П. –

Луганск : Полиграфресурс, 2010. – 246 с.

Романчук О. П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі : навч.-метод.

посіб. / О. П. Романчук. – Одеса : Вид. Букаєв В. В., 2010. – 206 с.

Триняк М. Г. Спортивна медицина (лікарський контроль) : навч.-метод. посіб. / М. Г. Триняк. ‒

Чернівці : Рута, 2005.‒ 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.