ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Надія ПИЛИПЕНКО

Анотація


Вступ. Сучасна соціально-економічна й політична ситуація в Україні, зумовлена воєнни-
ми діями на Сході потребує збільшення медичної та реабілітаційної допомоги постраждалим.
Відповідно до потреб, які зростають, збільшується кількість реабілітаційних закладів,
яким необхідні кваліфіковані кадри, одночасно розширюється й поглиблюється підготовка
фахівців із фізичної реабілітації.
Мета – показати тенденції підготовки фахівців із фізичної реабілітації у фізкультурних
закладах вищої освіти на прикладі Львівського державного університету фізичної культури.
Завдання: довести необхідність, поряд із розширенням медичного напряму, зберегти
наявний рівень економічної підготовки реабілітологів як необхідної складової частини їх-
ньої освіти.
Методи: інтернет-інформація, анкетування.
Обговорення і висновки. Подана поетапна картина відображає сьогоднішній стан еко-
номічної підготовки фахівців із фізичної реабілітації. На нашу думку, його не слід змінювати.
Необхідно тільки оптимально поєднати медичний та економічний напрям підготовки, щоб
розширення одного не відбувалося через звуження іншого.
Ключові слова: фізична реабілітація, економічна підготовка, економічна теорія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Модричі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: modrychi: com.ua/ru/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.